baner_sekcje

W naszej placówce funkcjonują następujące sekcje:

• fortepian
• organy (keyboard)
• akordeon
• gitara
• trąbka
• wiolonczela
• skrzypce

• klarnet
• saksofon
• flet
• perkusja
• śpiew estradowy (rozrywkowy)
• śpiew klasyczny
• nauka prawidłowej emisji głosu
– rehabilitacja głosu

Nasi uczniowie z klasy wokalnej są laureatami licznych konkursów, przeglądów czy festiwali muzycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Absolwenci dostają się na różne Uczelnie Artystyczne, dostają się do Państwowych Szkół Teatralnych i Filmowych, odnoszą sukcesy wokalne w takich programach jak „Szansa na Sukces”, „Bitwa na głosy”, „X Factor” czy ostatnio „The Voice of Poland”.